🏝️Pozemky

Claimni si své území a buď v bezpečí

Co to jsou pozemky?

 • Pozemky jsou možnost jak si vyhradit svojí oblast. V této oblasti můžete nastavovat role, nové claimy apod.

 • Ve svém pozemku máte všechno pod zámkem a spravování pozemku nastavujete v menu.

Důležité příkazy

 • Pro zobrazení hlavního menu pozemků použijte /lands nebo /lands menu

 • Vytvoření pozemku pomocí příkazu /lands create (název pozemku)

 • Pro rychlé claimnutí oblastí (chunků) použíjte příkaz /lands map

 • Po vykonnání příkazu /lands map se vám zobrazí menu kde vybíráte své nové oblasti.

 • Zelené sklo - Příroda, tento chunk není claimnutý a je možný si jej claimnout - kliknutím na zelené tlačítko claimnete chunk.

 • Nether star - Tvá pozice, chunk ve kterém právě stojíš.

 • Šipky - Nahoru, dolů, doprava, doleva - sever, jih, západ, východ - na šipky je možné klikat a posouvat se v daném směru.

 • G - reset momentální polohy, pakliže se pohnete pomocí šipek.

 • Pro zobrazení hlavního menu pozemků použijte /lands nebo /lands menu

 • Pakliže máte více pozemků použíjte znovu /lands nebo lands menu a zvolte pozemek který chcete editovat

 • Pro editaci pozemku můžete nastavit jeden svůj hlavní, po vykonání příkazu /lands nebo /lands menu zvolíte pozemek který si nastavíte jako hlavní editační, pomocí -> shift + levé tlačítko

 • Nastavení flag. Tato funkce se nastavuje v hlavním menu /lands nebo /lands menu

 • Základní flagy pro pozemek např. animal spawning, leaf decay, monster spawning.

 • Role, role pro hráče a role pro pozemek se nastavují taktéž v hlavním menu /lands nebo /lands menu

 • V rolích pro hráče nastavujete permisse, ikonku, název, jestli má být člen přidán do každého nového chunku apod.

 • V rolích pro pozemek spravujete žádosti o členství ve vašem pozemku, pozvánky, hráči kteří jsou zabanovaní ve vašem pozemku apod.

 • Daně, daně můžete nastavit jako úrok za to, že u vás hráč může (například) bydlet.

 • Daně se vybírají každých 24h neboli 1den. Hráči platí pouze daně za oblasti ve kterých jsou trusted.

Prodávání a pronájem

 • Svůj pozemek / oblast můžete prodat nebo pronajímat hráčům.

Pronájem oblasti

 • Pro pronájem oblasti budete muset vytvořit oblast, poté co jste jej vytvořili položíte cedulku a vypíšete následující parametry

 • Parametry v [ ] jsou volitelné, parametry v < > jsou povinné.

 • <"interval"> - Nájemce může svůj pronájem prodloužit o daný interval. Časové jednoty: d (dny), h (hodiny), m (minuty). V základu je nastaveno dny. Například 15d = 15 dní.

 • <"max"> - Maximální délka pronájmu.

 • <"cena"> - Definuje cenu za <"interval">

 • Na pronájem můžete nastavit pouze oblasti. Pozemek může být pouze na prodej.

 • Pro zvýšení pronajímatelného času klikněte na cedulku. (oblast již musí být pronajímaná)

 • Příklad pronájmu oblasti:

 • Hráč pronajímá oblast Test na 30d, hráč bude muset zaplatit za 7d pobytu v oblasti 100 $

Prodej pozemku

 • Prodejní cedulky mohou být poleženy v oblastech nebo v hlavním pozemku (prodání celého pozemku).

 • Parametry uvedené v [ ] jsou volitelné, parametry v < > jsou povinné.

 • <"cena"> - cena za pozemek nebo oblast.

 • Příklad prodávání pozemku nebo oblasti.

Lands upgrady

 • Pomocí menu /upgrade lands si můžeš zakoupit více chunků do pozemku a více hráčů do pozemku!

Last updated